CN1: 09 Lô A, Thái Thị Nhạn, Tân Bình, HCM
CN2: 210 Nguyễn Tri Phương, P.4, Quận 10, HCM
CN3: 736 Phan Văn Trị, P.10, Gò Vấp, HCM
CN4: 311 Phan Đình Phùng, P.15, Phú Nhuận, HCM
CN5: 162B Hậu Giang, P.6, Quận 6, HCM
CN6: 818 Nguyễn Văn Quá, Quận 12, HCM
CN7: 355 Lê Văn Lương, P.Tân Quy, Quận 7, HCM
CN8: 175 Bình Thới, P.9, Quận 11, HCM
CN9: 382 Võ Văn Ngân, P.Bình Thọ, Thủ Đức, HCM
Liên hệ

Bún Quậy Phú Quốc - Chi nhánh TP.Hồ Chí Minh

Phone

038 985 6780

Email

bunquaytphcm@gmail.com


CN1: 09 Lô A, Thái Thị Nhạn, Tân Bình, HCM
Xem chỉ đường trên Google Map (click vào link dưới)
https://goo.gl/maps/Lz3d1Yfrmz4YkgqT6
CN2: 210 Nguyễn Tri Phương, P.4, Quận 10, HCM
Xem chỉ đường trên Google Map (click vào link dưới)
https://goo.gl/maps/65VaxqwAE1bhrpTG9​
CN3: 736 Phan Văn Trị, P.10, Gò Vấp, HCM
Xem chỉ đường trên Google Map (click vào link dưới)
https://goo.gl/maps/wMgwJCADNeZudVEd6
CN4: 311 Phan Đình Phùng, P.15, Phú Nhuận, HCM
Xem chỉ đường trên Google Map (click vào link dưới)
https://goo.gl/maps/985VenFTLQqph9sU6​
CN5: 162B Hậu Giang, P.6, Quận 6, HCM
Xem chỉ đường trên Google Map (click vào link dưới)
https://goo.gl/maps/7q7wZq75b5TACxwK7
CN6: 818 Nguyễn Văn Quá, Quận 12, HCM
Xem chỉ đường trên Google Map (click vào link dưới)
https://goo.gl/maps/EVmso6ZWTSvw2igB8
CN7: 355 Lê Văn Lương, P.Tân Quy, Quận 7, HCM
Xem chỉ đường trên Google Map (click vào link dưới)
https://goo.gl/maps/JpQAAFswFCQPwdJW6
CN8: 175 Bình Thới, P.9, Quận 11, HCM
Xem chỉ đường trên Google Map (click vào link dưới)
CN9: 382 Võ Văn Ngân, P.Bình Thọ, Thủ Đức, HCM