CN3: 25 Thái Thị Nhạn, P.10, Tân Bình, TP.HCM
CN2: 157 đường 30/4, Dương Đông, Phú Quốc
CN1: Cầu Cửa Lấp, xã Dương Tơ, Phú Quốc
Nước Uống : Trà Đá
Trà Đá

Trà Đá


Giá: 2,000

đặt hàng

Trà Đá

Chi tiết Trà Đá
Sản phẩm cùng danh mục